Østlandets Audiopedagogiske og Kognitive Senter

logo
 
 
 
 
 

Audiopedagogisk behandling | Hvem er vi | Priser | Kontaktinfo

Tinnitus og hyperacusis | Kurs & Foredrag | Samarbeidspartnere

Kognitiv terapi | Dokumentasjon | Linker| In English

Nytt: Lövliden Senter | Hjem

 
 
 

Dokumentasjon:

 

 
Brosjyre side 1
Artikkel om audiopedagogikk i Oslo på engelsk
Boka "Hør Her!" om høreapparatør og hjelpemiddler
Artikkel om lyd og ulyd i bladet Din Hørsel
Artikkel om APD (Auditiv prosesseringsvaske) i bladet Din Hørsel
Videopresentasjon av kontoret vårt
Video presentation of our office
"Om min lydfølsomhet" av Kari Folkvord
Artikkel om behandling av nedsatt lydtoleranse fra fagblad Audiografen side 1 - side 2 - side 3
Innlegg om APD på oppdrag fra Phonak skrevet av Charlotte Caspari
Artikkel i Aftenposten om ertstatning for hørselskader side 1 - side 2
Artikkel i Dagbladet om hørselskader og Tinnitus side 1 - side 2
Artikkel fra Hjemmet, om hørselsvansker side 1 - 2 - 3 - 4
Artikkel om temaet misofoni fra Newcastle Universitetet
Artikkel fra Din Hørsel side 1 -2
E-book: Hearing Health & Technology Matters - Music to your ears: hearing aids, music and musicians

 
info@oaks.no

www.oaks.no

oaks © 2016 - Design: LC