Østlandets Audiopedagogiske og Kognitive Senter

logo
                                                                                                                                                                                                         
 
 
 
 

Audiopedagogisk behandling | Hvem er vi | Priser | Kontaktinfo

Tinnitus og hyperacusis | Kurs & Foredrag | Samarbeidspartnere

Kognitiv terapi | Dokumentasjon | Linker| In English

Nytt: Lövliden Senter | Hjem

 

 

 

 
Karina McGlade-Grando har grundet og leder Linderud Audiopedagogiske senter i Oslo. Hun er audiopedagog og har toårig videreutdanning i kognitiv terapi.
Hun har i 2007-2009 utviklet Norges første tinnitusmodul ved UIO i Oslo i samarbeid med Eva Signe Falkenberg. Karina har vært med oppbygging av studiet, undervisning, veiledere til studentene, samt deltatt i utarbeidelsen og sensureningen av eksamensoppgavene.
Hun har mange års erfaring som audiopedagog på rådgivningskontoret for hørselshemmede i Oslo kommune.

 

Hun samarbeider med Oslo Operaorkestret siden 2014. Gjennom erfaringen sin som utøvende musiker har Karina forståelse for de særegne utfordringer som profesjonelle musikere står overfor.
Hun samarbeider også med Volvat medisinske senter i Fredrikstad og har kontor hos SFKT (Senter for kognitiv terapi ledet av psykiateren Leif Ragnar Hjorth - sfkt.no), også i Fredrikstad.
Hun har grundet og leder Østlandets Audiopedagogiske og Kognitive senter (oaks) som er basert i Oslo og Fredrikstad. Karina er spesialisert i tinnitus og hyperacusis/lydoverfølsomhet og bruker kognitiv terapi som behandlingsmetode. Hun er også spesialisert i behandling av depresjon, angst, sosial angst og søvnvansker.
Karina er fast foredragsholder for HLF Briskeby på tilpasningskurs for tinnitus og hyperacusis. Hun holder også foredrag andre steder om forskjellige temaer som angår hørselsrelaterte problemer og kognitiv terapi.
Karina har norsk- og engelsk som morsmål og kan derfor hjelpe sine patienter på begge språk.
AKTUELT:
-09-03-2019: Karina holder foredrag for HLF Hedmark på Scandic Ringsaker Hotell.
-07-11-2018: Karina holder foredrag for NAV nasjonalt: "Hørselssamlingen". Tema: arbeid og hørsel. "Hvordan håndtere tinnitus og lydømfintlighet".
-16-10-2018: Karina holder foredrag for Oslo Operaorkestret og balett.
-15/16-09-2018: Jastreboffkurs på hotell Radisson blu på Gardermoen. Hele LA-S kontoret deltok på kurset.
-03-06-2018: Karina holder foredrag på fagkonferanse for Norsk Tourette Forening på Gardermoen
-12-04-2018: hør Karina snakke om lydoverfølsomhet på NRK radio Østfold her.
-Konsulenttjenester innen HMS til bedrifter: Karina har i 2018 fått ny kontrakt i forhold til samarbeid med Oslo Operaorkestret. Les mer om dette her!
-2017: Karina driver Oaks senteret i Oslo og Fredrikstad. Les mer om dette her!
-05-12-2017: Karina holder foredrag på fagdag på Briskeby om tinnitus og lydoverfølsomhet og presentasjon av LA-S.
-24-11-2017: Karina holder foredrag om misifoni for fagpersoner som jobber med autisme, ADHD og Tourettes syndrom.
-02/03-11-2017: Karina har nettopp vært på Norsk forening for kognitiv terapi sin Inspirasjonskonferanse.
-04-10-2017: Kari Hareide Skårberg begynner hos oss på La-s klinikken som nye audiopedagog.
-30-09-2017: kurs hos HLF Telemark i Vrådal om tinnitus og hyperacusis. Holdes av Karina fra LA-S og Bente Ørbeck fra HLF Briskeby.
-07-05-2017: les artikkel fra nrk.no om misofoni: "Lyd gjør Marianne (27) forbanna" med intervju av Karina.
-24-04-2017: hør programmet Ekko på NRK 2 om lydoverfølsomhet: "Tar vi lydoverfølsomhet alvorlig nok?" med intervju av Karina.
 

Karina kan hjelpe med:  
Nedsatt hørsel 
Misofoni og fonofobi
Lyttetrening
Munnavlesningstrening
Hørselstekniske hjelpemidler 
Kartlegging i behov av hjelpemidler, søking av hjelpemidler
Tinnitus (øresus) 
Opplæring i bruk av hjelpemidler
Hyperacusis (lydoverfølsomhet) 
Opplæring i stell og bruk av høreapparater
HMS konsulenttjenester i hørselsrelaterte utfordringer rettet til firmaer
Kurs og foredrag 
 
 
Sist oppdatert: torsdag 02-05-2019
 
info@oaks.no

www.oaks.no

oaks © 2016 - Design: LC